Ochrona Stacjonarna

Obiekty Handlowe

Charakterystyka ochrony placówek handlowych wymaga specjalistycznych działań zabezpieczających. Praca na Obiekcie Handlowym łączy zabezpieczenie przed kradzieżami ze strony Klientów, kradzieżami pracowniczymi z zabezpieczeniem przed rozbojami. Ważnym elementem pracy jest umiejętność zachowania w sytuacjach kryzysowych (wsparcie Klienta w sytuacjach ewakuacji, pożaru itp).

Pracownicy ochrony zatrudnieni na Obiektach Handlowych przechodzą specjalistyczne szkolenia związane ze specyfiką wykonywanej pracy (szkolenia dotyczące nowych technik kradzieży, szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej, z zakresu postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych).

Zwiększona na Obiekcie Handlowym jest częstotliwość działań prewencyjnych załóg interwencyjnych oraz wewnętrznych działań kontrolnych. Nieodzownym elementem jest koordynacja zabezpieczenia technicznego Obiektu.

Certyfikat
Rzetelena Firma

Zapraszamy do Współpracy!

Kontakt