Ochrona Stacjonarna

Osiedla Mieszkaniowe

W dzisiejszych czasach ochrona osiedla jest bardzo istotna. Dlatego oferujemy Osiedlom Mieszkaniowym – w zależności od ich wielkości i wymagań Zarządu – zarówno tradycyjną ochronę stacjonarną jak również e-ochronę. Grupa Ageon Security posiada najwyższej jakości sprzęt oraz wyszkolonych pracowników. Z naszych usług ochroniarskich możecie Państwo skorzystać w Wołominie oraz okolicach.

Realizacja usługi poprzedzona jest bezpłatnym audytem bezpieczeństwa i stworzeniem na jego podstawie planu ochrony osiedla. System ochrony w trakcie trwania usługi poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej.

Jeżeli występuje taka konieczność zwiększamy środki zabezpieczenia technicznego – w tym na własny koszt instalujemy telewizję CCTV oraz zabezpieczenia techniczne, które po zakończeniu umowy przechodzą na własność Wspólnot Mieszkaniowych.

Odpowiednio dobieramy pracowników aby stworzyć stały skład osobowy. Dbamy aby wykonywali obowiązki w odpowiednich warunkach pracy. Każdy pracownik posiada szczegółowy zakres swoich obowiązków oraz przechodzi cykliczny instruktaż w zakresie procedur stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz korzystania z praw przewidzianych w ustawie o ochronie osób i mienia.

Każdy pracownik wykonujący obowiązki na Obiekcie wyposażony jest w bezpośredni system wzywania Patrolu Interwencyjnego. Ponadto pracownicy wyposażeni są w system lokalnej łączności radiowej oraz środki łączności umożliwiające kontakt z Centrum Monitoringu Koordynatorem, kontrolnymi, podmiotami zewnętrznymi.

Pracę pracowników ochrony nadzoruje przydzielony Koordynator Obiektu oraz podlegający mu Kontrolni. Każdy Obiekt wyposażony jest w elektroniczny system kontroli pracy (Active Guard).

W przypadku sytuacji podwyższonego stanu zagrożenia bezpieczeństwa interwencje przeprowadza Patrol Interwencyjny. Patrol Interwencyjny wykonuje również cykliczne podjazdy prewencyjne połączone z Patrolowaniem Obiektu.

Umundurowanie oraz wyposażenie agentów ochrony na poszczególnych stanowiskach dostosowane jest do potrzeb kontrahenta oraz specyfiki Obiektu.

Wspólnotom (spółdzielniom) na terenie Warszawy oraz okolic, dla których priorytetem jest komunikacja pomiędzy podwykonawcami usług świadczonych na terenie Osiedla oferujemy kompleksowość usług – czyli usługi ochrony, sprzątania oraz konserwacji.

Certyfikat
Rzetelena Firma

Zapraszamy do Współpracy!

Kontakt