Grupa Ageon

Szkolenia i Kursy

I. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA
 1. bezpieczeństwo przemysłowe – działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa,
 2. bezpieczeństwo antyterrorystyczne – analiza logiczna w działaniach antyterrorystycznych oraz z zakresu zagrożeń terrorystycznych oraz prewencji,
 3. bezpieczeństwo zakładu pracy,
 4. wprowadzenie do bezpieczeństwa IT,
 5. bezpieczeństwa IT, odpowiednie dla managerów technicznych oraz specjalistów chcących zdobyć podstawowe kwalifikacje w dziedzinie bezpieczeństwa IT,
 6. bezpieczeństwo aplikacji www, tematyka bezpieczeństwa aplikacji webowych,
 7. zaawansowane bezpieczeństwo aplikacji www – poziom 2, kontynuacja szkolenia: „ bezpieczeństwo aplikacji www”,
 8. wybrane elementy bezpieczeństwa sieci, tematyka: przechwytywanie i modyfikacja komunikacji sieciowej, bezpieczeństwo ethernet/L3, firewalle, systemy IPS, bezpieczeństwo protokołu routingu, bezpieczeństwo IPsec, bezpieczeństwo sieciowe aplikacji webowych,
 9. zaawansowany monitoring i obsługa incydentów bezpieczeństwa informacji,
 10. monitoring bezpieczeństwa sieci/usług, nastawione na analizę incydentów bezpieczeństwa informacji,
 11. monitoring bezpieczeństwa sieci, np.: wykrywanie zagrożeń, wizualizacji ruchu sieciowego, przygotowanie własnej stacji monitorującej, SIEM, itp.,
 12. analiza po włamaniowa dla systemów Linux, Windows, Mac,
 13. bezpieczeństwo oraz metody ochrony sieci bezprzewodowych,
 14. bezpieczeństwo cyberprzestrzeni,
 15. bezpieczeństwo teleinformatyczne – zagadnienia z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji, rozpatrywany z perspektywy poufności, integralności i dostępności,
 16. zarządzanie rozwojem bezpieczeństwa publicznego w regionie,
 17. dla pracowników oświaty w zakresie procedur bezpieczeństwa w szkołach,
 18. bezpieczeństwa w obszarach zagrożonych wybuchem.
II. W ZAKRESIE OCHRONY
 1. pracownik ochrony – na licencję I i II stopnia,
 2. pracownika ochrony w zakresie zabezpieczenia masowych imprez sportowych, pielgrzymek i innych,
 3. ochrona danych osobowych,
 4. z zakresu zarządzania kryzysowego,
 5. taktyki i techniki operacyjne,
 6. prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia,
 7. samoobrony, użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
 8. ochrona informacji niejawnych.
III. Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
IV. SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

Certyfikat
Rzetelena Firma

Zapraszamy do Współpracy!

Kontakt