Zabezpieczenia Techniczne

Dzwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy jest jednym z systemów podnoszących bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora.

System DSO różni się od standardowego systemu nagłośnienia głównie w zakresie wymaganych parametrów akustycznych, odporności na zakłócenia, odpowiednim zasilaniem awaryjnym.
Ponadto wszelkie użyte w montażu elementy muszą posiadać certyfikaty i świadectwa CNBOP.

Specjalnie wykonane kable i trasy kablowe, urządzenia i sposób ich rozlokowania zaprojektowane i wykonane są w taki sposób by w przypadku zaistnienia zagrożenia np. pożaru przez określony czas spełniały swoją funkcję informacyjną o rozpoczęciu ewakuacji.

Certyfikat
Rzetelena Firma

Zapraszamy do Współpracy!

Kontakt