Ochrona Stacjonarna

Place Budowy

Specyfika obiektów budowlanych oraz wielotorowość procesu budowy stanowi podstawę stałej analizy obszarów zagrożeń i wymaga odpowiedniego reagowania na zagrożenia. Występujące lub potencjalne zagrożenia wielokrotnie wykraczają poza standardowe ryzyka – dlatego bardzo ważne są działania prewencyjne. Świadczymy usługi w zakresie ochrony fizycznej na placu budowy na terenie Warszawy, Łodzi i okolic. Nasi przeszkoleni pracownicy ochrony, chronią mienie przed dewastacją czy kradzieżami. Kontrolujemy osoby wchodzące i wychodzące z placu budowy oraz wjazdy i wyjazdy pojazdów.

Wyspecjalizowane i odmienne procedury i zasady postępowania stosujemy w stosunku do każdego z uczestników realizujących inwestycje budowlane.

Wszelkie działania realizowane są z poszanowaniem przepisów prawa budowlanego oraz procedur BHP.

Certyfikat
Rzetelena Firma

Zapraszamy do Współpracy!

Kontakt